Diversitat, iniciativa, gestió, tradició, pluralitat...
Presentació
Borsa de treball
Centres Associats
Declaració de principis
Notícies
Enllaços
Declaració de principis
DECLARACIÓ DE PRINCIPIS

Des dels seus inicis el Col·lectiu va consensuar uns principis relacionats amb l’ensenyament a la nostra ciutat, comarca i país:

· Diversitat d’opcions ideològiques que enriqueixen la identitat cultural del nostre país.
    
· Capacitat d’iniciativa de diferents grups humans que sorgeixen d’una societat civil, plural i organitzada.
    
· Atenció a l’alumnat de la ciutat i comarca (des de les Llars d’Infants al Batxillerat o Cicles Formatius), d’acord amb una opció feta lliurement pels pares.
    
· Llarga tradició i historial pedagògic, que ofereix un servei de qualitat adaptat a les noves tecnologies i a les exigències del món d’avui.
    
· Escolarització d’uns 8.000 alumnes, mataronins i també procedents d’altres localitats de la comarca,  en centres de titularitat diversificada (ordres religioses, fundacions, cooperatives,...).
    
· Oberta a tothom, sigui quin sigui el seu origen o procedència i la seva extracció social o cultural.
    
· Gestió pròpia i directa - sense afany de lucre – dels propis centres educatius, amb participació dels pares, dels alumnes i dels professors.
    
· Inversió en formació i instal·lacions d’acord amb les necessitats o demandes d’un ensenyament posat al dia.
    
· Exigència d’un reconeixement social i polític (de la societat i de les diferents administracions) per la tasca que es porta a terme.
    
· Demanda d’un nou marc jurídic consensuat, on es respecti la pluralitat d’opcions, en benefici d’una educació oberta a la societat sencera.
Col·lectiu de Centres Privats-Concertats i Llars d'infants de Mataró - info@concertadesllarsmataro.com
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]