Diversitat, iniciativa, gestió, tradició, pluralitat...
Presentació
Borsa de treball
Centres Associats
Declaració de principis
Notícies
Enllaços
El Turó << tornar
Escola El Turó

Fundació Eduard Trens

Rda. Rocablanca, 46

08303 Mataró

Tel. 937 982 286 – Fax 937 981 906

a8021193@centres.xtec.es

http://www.xtec.es/centres/a8021193


Amb l’aplicació del Nou Sistema Educatiu (Reforma),  al centre hi són matriculats 356 alumnes repartits en els següents nivells:

  • Educació Infantil, dels 3 als 6 anys
  • Educació Primària, dels 6 als 12 anys
  • Educació Secundària Obligatòria, dels 12 als 16 anys

Fundada l’any 1968 per iniciativa d’un grup de ciutadans de Mataró, l’escola neix amb la voluntat d’atendre les necessitats educatives del veïnat de Cerdanyola, fruit de la immigració dels anys 60.

 

Des dels seus orígens l’escola es proposa servir els nens i  les nenes d’un barri popular on el català  hi és poc  present.  Esdevé un centre educatiu obert a tothom, no confessional, apolític i, això sí, arrelat a Catalunya en la seva millor tradició pedagògica d’ensenyament actiu progressista.

 

L’ideari del centre comprèn els següents punts:

 

·         La nostra escola entén l’educació com un fet que abraça diferents aspectes que integren la personalitat del nen i posa els mitjans per potenciar-los.

 

·         Pretén formar persones amb esperit crític i capacitat de discerniment que el dia de demà puguin fer front a les noves situacions.

 

·         És una escola oberta a tothom que crea actituds de tolerància i rebutja discriminacions envers el sexe, la raça, la religió o d’altres diferències de caràcter físic, psíquic o social.

 

·         Aporta als nostres infants i adolescents una formació sòlida que els convertirà en ciutadans demòcrates, lliures, amb una preparació adequada per al món del treball, arrelada a la ciutat i al país.

 

·         A fi de proporcionar a tots els alumnes, sigui quin sigui el seu origen, els mateixos instruments lingüístics i culturals, l’escola ha adoptat decididament el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge.

 

·         La tasca educativa es recolza amb l’ús de les noves tecnologies, aprofitant sempre els nous avenços.

 

·         És una escola catalana i de servei públic.

 

 

 

L’escola funciona com una veritable comunitat educativa en la que es promou la col·laboració i el diàleg entre la família i l’escola, entre els pares i els educadors. El Consell Escolar, l’A.M.P.A i  l’Escola de Pares contribueixen a la millora de l’educació dels fills participant activament en la dinàmica del centre.

Escoles ConcertadesLlars d'Infants Privades
· Balmes
· Cor de Maria
· Divina Providència
· El Turó
· Escola Pia S. Anna
· Freta
· G.E.M.
· Meritxell
· Mare de Déu de Lourdes
· Sagrat Cor de Jesús
· Salesians
· Sant Josep
· Sol-Ixent
· Valldemia
· Anca
· El Petit Príncep
· El Xumet
· Els Pins
· La Caseta
· La Fada
· Peques
· Picarol
· Quitxalla
· Sant Jordi
· Snoopy
Col·lectiu de Centres Privats-Concertats i Llars d'infants de Mataró - info@concertadesllarsmataro.com
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]